1051/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom barndagvården

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar med stöd av 13 § i lagen om barnvård (36/1973) och med stöd av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992), sådan 13 § i lagen om barndagvård lyder i lag (909/2012), följande:

1. De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska användas vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a § 3 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är från den 1 januari 2013 följande:

Familjens storlek, personer Inkomstgräns euro/mån. Högsta avgiftsprocent
 2 1 278 11,5
 3 1 576  9,4
 4 1 871  7,9
 5 1 996  7,9
 6 2 121  7,9

2. Den med allmänt inkomstnivåindex justerade höjningen av den inkomstgräns som ska användas vid bestämmandet av avgiften för familjer bestående av fler än sex personer och som avses i 7 a § 4 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är för varje följande minderårigt barn i familjen 125 euro från den 1 januari 2013.

3. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för barndagvård som tas ut för nästa barn efter det yngsta barnet i åldersordningen och som avses i 7 a § 5 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är 238 euro per månad från den 1 januari 2013.

4. Den med social- och hälsovårdsväsendets prisindex justerade avgiften för heldagsvård som avses i 7 a § 9 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är högst 264 euro per månad från den 1 januari 2013 och den lägsta avgiften som tas ut är 24 euro.

Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Undervisningsråd
Jari Rajanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.