1035/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om undervisnings- och kulturministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 1 § 1 mom. 1 punkten i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010), som följer:

1 §
Uppgifter

Till undervisnings- och kulturministeriets uppgifter hör

1) förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, övrig allmänbildande utbildning och barndagvård,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013

Helsingfors den 28 december 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Undervisningsråd
Jari Rajanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.