1029/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1732/2009) 5 §, sådan den lyder i förordning 1512/2011, som följer:

5 §
Grundpriser år 2013

De grundpriser per invånare som avses i 6, 13, 14 och 22—25 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2013 följande:

Grundpris Euro
Grundpriset för den allmänna delen  33,05
Grundpriser inom socialvården
1. 0–6-åringar  7 122,39
2. 7–64-åringar  330,13
3. 65–74-åringar  988,59
4. 75–84-åringar  5 924,10
5. 85-åringar och äldre  16 263,41
Grundpriset för arbetslöshetskoefficienten  58,14
Grundpriset för antalet arbetslösa  637,51
Grundpriset för barnskyddet  48,99
Grundpriset i fråga om funktionshindrade  17,33
Grundpriser inom hälsooch sjukvården
1. 0–6-åringar  926,16
2. 7–64-åringar  1 006,10
3. 65–74-åringar  2 362,97
4. 75–84-åringar  4 554,19
5. 85-åringar och äldre  7 900,89
Grundpriset för sjukfrekvensen  431,22
Grundpriset för förskoleundervisning och grundläggande utbildning  7 519,50
Grundpriset för allmänna bibliotek  62,19
Grundpriset för grundläggande konstundervisning  1,40
Grundpriset för allmän kulturverksamhet  3,50

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Förordningen tillämpas när statsandelen för kommunal basservice bestäms för 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den  28 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringsråd
Arto Luhtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.