994/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 16 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut:

fogas till 16 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lagarna 1745/2009, 520/2010 och 773/2012, ett nytt 12 mom. som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Ett målbolag som tagit emot investeringar enligt lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) ska lämna Skatteförvaltningen en årsanmälan om investeringarna. Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas och om när och hur detta ska ske.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 177/2012
FiUB 37/2012
RSv 170/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.