953/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 och 2 mom. i kraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen (622/2012) som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 5 kap. 4 §, 5 § 2 och 3 mom., 7 § och 10 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 februari 2013.

Lagens 3 kap. 4 § 1 mom. och 5 § samt 4 kap. 7 § tillämpas på ersättning av kostnader som uppkommer den 1 januari 2013 eller därefter. Lagens 5 kap. 4 §, 5 § 2 och 3 mom., 7 § och 10 § 3 mom. tillämpas på kostnader som uppkommer den 1 februari 2013 eller därefter. Ikraftträdandebestämmelsens 6 mom. tillämpas från och med den 1 december 2012.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 171/2012
ShUB 23/2012
RSv 139/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.