952/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Genève den 22 juni 1993 antagna konventionen (nr 174) om förebyggande av storolyckor inom industrin gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i konventionen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 71/2012
EkUB 6/2012
RSv 79/2012

Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.