931/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 1 § 3 och 5 mom., av dem 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1013/2005, som följer:

1 §
Definition och förhållandet till andra författningar

I fråga om utbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).


Yrkesinriktad vuxenutbildning enligt 1 § 1 mom. kan ordnas som självutbildning, personalutbildning och arbetskraftsutbildning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012
EkUU 41/2012
GrUU 32/2012
AjUB 7/2012
RSv 163/2012

Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.