915/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 december 2012

Lag om ändring av 2 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Ett kompetenscentrums uppgifter

Kompetenscentrumen ska delta i utvecklingen av barndagvården och småbarnsfostran som en del av sina uppgifter enligt 1 mom., när verksamheten gäller att främja barns, unga personers och familjers välmående eller att utveckla tjänsterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 159/2012
ShUB 26/2012
RSv 160/2012

  Helsingfors den 28 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.