879/2012

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012

Lag om ändring av 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 43 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968), sådan paragrafen lyder i lagarna 1539/1992, 473/1998 och 506/2010, ett nytt 6 mom. som följer:

43 §

Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses 5 mom. finns i 71 e § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Vid överklagande av beslut som Skatteförvaltningen meddelat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012
FiUB 29/2012
RSv 136/2012

  Helsingfors den 21 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.