715/2012

Given i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 4 och 12 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009) 4 § 1 mom. och

fogas till 12 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Organisation

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns en centralförvaltningsenhet, en hälsovårdsenhet och en utbildningscentral. För Brottspåföljdsmyndighetens gemensamma uppgifter kan även andra enheter inrättas.


12 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten att använda uniform och skyddskläder, om undantag från denna skyldighet, användning av uniform och skyddskläder i den utbildning som leder till examen inom brottspåföljdsområdet, anskaffning och lånande av uniform och skyddskläder samt om förstöring av sådana uniformer och skyddskläder som tas ur bruk.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 62/2012
LaUB 8/2012
RSv 83/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.