708/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 3 § i lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966) 3 §, sådan den lyder i lag 1782/2009, som följer:

3 §

Skattebeloppet utgör 24 procent av försäkringspremier utan skatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas på försäkringspremier som betalas för en försäkringsperiod som börjar den dag då lagen träder i kraft eller därefter.

RP 89/2012
FiUB 24/2012
RSv 112/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.