668/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 7 § 3 mom., rubriken för 28 b § och 28 b § 3 mom., 28 c § samt 29 § 4 mom., sådana de lyder, 7 § 3 mom., rubriken för 28 b § och 28 b § 3 mom. och 28 c § i lag 524/2008 samt 29 § 4 mom. i lag 442/2012, som följer:

7 §
Ägarkontroll

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan anmälan som avses i 1 mom., om förvärvet omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen (948/2011).


28 b §
Finansinspektionens konkurrenstillsyn

Finansinspektionen och Konkurrens- och konsumentverket ska samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

28 c §
Remissförfarande

Konkurrens- och konsumentverket ska begära utlåtande av Finansinspektionen när verket behandlar en konkurrensbegränsning som huvudsakligen gäller arbetspensionsförsäkringsverksamhet.

29 §
Arbetspensionsförsäkringsbolags fusion, överlåtelse av försäkringsbeståndet till ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag och delning

Finansinspektionen ska be Konkurrens- och konsumentverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i konkurrenslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.