659/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 10 § i lagen om utveckling av regionerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) 10 § 1 mom. 8 punkten som följer:

10 §
Landskapsförbundens uppgifter

Landskapsförbunden


8) tillsätter idrottsråden,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/2012
KuUB 3/2012
RSv 94/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.