654/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 november 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av de procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 153 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §

År 2013 är den arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 5,15 procent för arbetstagare under 53 år och 6,50 procent för arbetstagare som fyllt 53 år.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 28 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Mikko Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.