531/2012

Utfärdad i Helsingfors den 27 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 3 § i förordningen om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden (933/1981) ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Oberoende av bestämmelserna i 1 § får på myrskyddsområdet Järvisuo-Ritassaarensuo i Hyvinge stad byggas en ny 400 kV kraftledning i omedelbar anslutning till nuvarande 400 kV kraftledning och 200 kV kraftledningen rivas, och på Isoneva myrskyddsområde i Påmark kommun får en ny 400+110 kV kraftledning byggas på platsen för nuvarande 220 kV kraftledning och 110 kV kraftledningen rivas. Kraftledningen ska byggas och underhållas på så sätt att åtgärderna inte äventyrar myrskyddsområdets naturliga vattenhushållning, vegetation och fåglar.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012.

  Helsingfors den 27 september 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Regeringsråd
Satu Sundberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.