528/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker (1353/2011) 6 punkten Kadmium i bilaga 3 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG (32009L0048), EUT nr L 170, 30.6.2009, s.1
Kommissionens direktiv 2012/7/EU (32012L0064); EUT nr L 64, 2.3.2012, s.7

  Helsingfors den 20 september 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Bilaga 3

Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 5 §

Ämne milligram i ett kilogram torrt, sprött, pulverliknande eller böjligt leksaksmaterial milligram i ett kilogram vätskeformigt eller klibbigt leksaksmaterial milligram i ett kilogram avskavt leksaksmaterial
6. Kadmium 1,3 0,3 17

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.