519/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 september 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2012 (7/2012) 3 § 2 mom. som följer:

3 §
Grunderna för beviljande av LFA-stödets tilläggsdel

LFA-stödets tilläggsdel kan beviljas högst för den med hjälp av stödkoefficienten angivna andelen av det belopp av LFA-stödets tilläggsdel som i övrigt beviljas. Stödkoefficienten är 0,994.Denna förordning träder i kraft den 26 september 2012.

  Helsingfors den 20 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.