508/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på järpe i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki under jaktåret 2012—2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på järpe

Jakt på järpe är förbjuden från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober i kommunerna Enontekis, Enare, Kittilä, Muonio, Sodankylä och Utsjoki.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för järpe finns i 24 § 17 punkten i jaktförordningen (666/1993).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012 och gäller till och med den 31 juli 2013.

  Helsingfors den 13 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.