505/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 september 2012

Finansministeriets förordning om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 128 b § 2 mom. i lagen om placeringsfonder (48/1999), sådant det lyder i lag 1490/2011:

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om omfattningen av den information enligt 128 b § i lagen om placeringsfonder (48/1999) som ska finnas på Finansinspektionens webbplats.

2 §

Följande information ska finnas tillgänglig för fondföretag:

1) bestämmelserna om värdepapper som gäller en fondandel och en därmed jämförbar andel i ett fondföretag, bestämmelserna om marknadsföring av sådana värdepapper och om de krav som gäller innehållet av marknadsföring och bestämmelserna om distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella instrument,

2) bestämmelserna om krav som gäller förfarande i näringsverksamhet,

3) bestämmelserna om åtgärdsavgifter av Finansinspektionen och uppgift om avgifter som tas ut hos fondföretag,

4) Finansinspektionens e-postadress,

5) en redogörelse för den information som avses i 1—4 punkten.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.

  Helsingfors den 10 september 2012

Näringsminister
Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman
Irmeli Vuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.