503/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 september 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i viltskadelagen (105/2009):

1 §
Verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur

De verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur framgår av bilaga 1 till denna förordning.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 7 september 2012. Den tillämpas dock på djurskador som inträffat efter den 1 januari 2012 och när det gäller pälsdjur efter den 1 januari 2011.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur (791/2010).

  Helsingfors den 5 september 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Bilaga 1

Nötboskap euro
Mjölkkor 760
Dikor 760
Tjurar > 2 år 1 000
Tjurar 1-2 år 640
Slaktkvigor > 2 år 570
Kvigor för mjölkproduktion > 2 år 760
Kvigor 1-2 år 590
Kalvar < 1 år 170
Svin
Galtar 540
Suggor > 8 mån 300
Övriga svin > 2 mån 185
Slaktsvin > 2 mån 80
Smågris < 2 mån 40
Fjäderfä
Värphöns 2,70
Kycklingar 3,40
Slaktkycklingar 0,70
Kalkoner 7,50
Övrigt fjäderfä 2,50
Getter och får
Killingar för avel 183
Mjölkgetter 312,50
Getabockar för avel 375
Slaktfår 105
Lamm för avel 350
Tackor för avel 431
Baggar för avel 556
Hästar
Hästar > 1 år 2 500
Hästar < 1 år 1 500
Ponnyer 1 500
Renar
Avelsvajor 676,20
Slaktvajor 225,40
Avelssarvar 483,00
Slaktsarvar 322,00
Slakttjurar 322,00
Körrenar 483,00
Avelskalvar 283,36
Slaktkalvar 141,68
Vildsvin
Galtar 1 000
Suggor 1 000
Slaktsvin 1,5-2 år 533
Smågrisar 189
Pälsdjur
Mink 42
avelsdjur av hankön 110
avelsdjur av honkön 80
Blåräv 125
avelsdjur av hankön 350
avelsdjur av honkön 200
Silverräv 140
avelsdjur av hankön 350
avelsdjur av honkön 250
Finnsjubb 82
avelsdjur av hankön 200
avelsdjur av honkön 150
Andra djur uppfödda på en farm
Dovhjortar > 1 år 2 000
Dovhjortar < 1 år 1 000
Alpackor 5 500
Fasaner, änder, rapphöns
Hon-/avelsfåglar > 26 veckor 80
ungfåglar 1-26 veckor 3 + n n=ålder i veckor
dunungar 3
Bin
En bikupa med en låda består av en låda, en botten, ett tak, byggda ramar, bin och honung 300
En ekologisk bikupa med en låda 330
En extra låda 190
En extra låda i områdena för Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands närings-, trafik- och miljöcentraler 205
En extra låda, produktion av ekologisk honung eller honung från en blomsort 220
Kirchain-parningskupa som består av en låda, mat, bin och en bidrottning 51
Apidea-parningskupa med samma sammansättning 57
Övriga parningskupor 51
Utfodringslåda 16
Pollensamlare
på bottnen 30
framför 19
Pollenfälla
med ramar, av metall 16
av plast 6
Hundar
Grundvärde för renrasiga hundar 1 600
Grundvärde för blandrashundar 800
- punkterna A-D läggs till i grundvärdet
- när hunden tilldelas titeln champion, läggs till grundvärdet endast summorna i punkterna A, C, D
- när hunden tilldelas titeln brukschampion, läggs till grundvärdet summorna i punkterna A, B och D samt i punkt C om det gäller olika testgrenar
A 1. En minst 1½ år gammal hund som anses vara skolad för jakt/andra bruksändamål (vallande, vaktande eller ett därmed jämförbart uppdrag)
2 500
A 2. Karaktärs- eller beteende- eller lämplighetstest el.dyl. med godkänt resultat (endast ett resultat noteras)
200
A 3. Hunden har genomgått hälsoundersökning 500
B. Höjning av grundvärdet på grund av utställningsresultat:
CERT 300
- högst tre certifikat noteras
UTM 200
MG 150
G 100
- endast den bästa kvalitetsbedömningen godkänns och noteras bara en gång
C. Höjning av grundvärdet på grund av prov- eller tävlingsresultat:
- pris i rasspecifikt prov (högst fyra resultat noteras)
500
-godkänt anlagsprov 500
D. Championat
FIN UCh (finskt championat) 1 600
första brukschampionat (BCh) 3 000
Övriga finska och utländska championat á 500
INT UCh (internationellt championat) 1 000
INT BCh (internationellt brukschampionat) 1 000
BCh och BCh-R (brukschampionat och brukschampionat i drevjakt på räv) 2 000
Förlust av det skadade djurets avelsvärde
Skillnaden mellan avels- och slaktdjurets värde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.