497/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 augusti 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer (638/2010) punkt 5.6.2, sådan den lyder i förordning 1371/2011, samt

fogas till bilagan en ny punkt 1.2.7 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 14 september 2012.

  Helsingfors den 30 augusti 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL


1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
---------------------------------------------------------------------------------
1.2. Verksamhetsidkare
---------------------------------------------------------------------------------
1.2.7 Godkännande av en karantän 160,00
1.2.7.1 – förnyat godkännande av en karantän eller återkallande av godkännandet, per timme 80,00
5. Övervakning (innehållande provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
---------------------------------------------------------------------------------
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
---------------------------------------------------------------------------------
5.6.2 Importkontroll av virke
5.6.2.1 Barrträdsvirke från den europeiska delen av Ryska federationen, utom lärkträd och barrträdsvirke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.1.1 – lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 5,70
5.6.2.1.2 – tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3eller mera) 7,00
5.6.2.1.3 – skepp, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.1.4 – skepp, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.1.5 – om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.2 Virke, annat än bark, med undantag av virke som importeras från den europeiska delen av Ryska federationen, gäller dock även lärkträd (Larix) och virke som är avsett för skyddsområden:
5.6.2.2.1 – lastbilslass eller parti av motsvarande storlek under 50 m3 65,00
5.6.2.2.2 – tågvagn eller container av motsvarande storlek (50 m3 eller mera) 80,00
5.6.2.2.3 – skepp, under 2 000 m3 212,00
5.6.2.2.4 – skepp, 2 000 m3 eller mera 353,00
5.6.2.2.5 – om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 107,00
5.6.2.3 Jordmaterial, växtunderlag och bark, vikt högst 25 000 kg 18,70
5.6.2.3.1 – för varje ytterligare parti om 1 000 kg utöver det ovannämnda 0,75
5.6.2.3.2 – maximiavgift 150,00
5.6.2.4 Övriga växter och växtprodukter, per försändelse 18,70
5.6.2.5 Förnyad importkontroll av virke, per kontrolltimme 46,00
---------------------------------------------------------------------------------

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.