493/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 5 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999), sådan paragrafen lyder i lag 851/2010, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

5 §
Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter

Beloppet av rundradioskatt för personer och rundradioskatt för samfund ingår i det sammanlagda belopp debiterade skatter och avgifter som avses i 1 och 3 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.