491/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av 6 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) 6 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 1541/1992, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 847/1970, 509/1973, 718/1990, 1541/1992 och 1088/2008, en ny 14 punkt som följer:

6 §

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande äro bland andra:


13) fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i jordbruket använd fastighet, och

14) rundradioskatt för samfund som ska betalas med stöd av lagen om rundradioskatt (484/2012).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.