485/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1145/2005, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Lagen tillämpas på följande skatter och avgifter:

1) skatt som ska betalas till staten på inkomst (statsskatt),

2) skatt som ska betalas till kommunen på inkomst (kommunalskatt),

3) skatt som ska betalas på ett samfunds och en samfälld förmåns inkomst (samfunds inkomstskatt),

4) skatt som ska betalas till den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet (kyrkoskatt),

5) försäkrads premie till Folkpensionsanstalten (sjukförsäkringspremie), och

6) skatt som ska betalas till staten enligt lagen om rundradioskatt (484/2012) (rundradioskatt för personer och rundradioskatt för samfund).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 28/2012
FiUB 14/2012
RSv 66/2012

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.