483/2012

Utfärdad i Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens presidents förordning om ändring av 3 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet (541/2006) 3 §, sådan den lyder i förordning 788/2010, som följer:

3 §
Övriga diplomatiska beskickningar

Finland har ett förbindelsekontor i Beirut (Libanon), ett i Minsk (Vitryssland) och ett i Ramallah (de palestinska områdena).


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 31 augusti 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.