479/2012

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 2012

Justitieministeriets beslut om formuläret för det förteckningskort som ska fogas till ett partis registreringsansökan

Justitieministeriet har med stöd av 3 § i partilagen (10/69) beslutat:

1 §

Det i partilagen avsedda förteckningskortet som ska fogas till ett partis registreringsansökan ska uppgöras enligt formuläret i bilagan.

2 §

Förteckningskortet ska vara i A4-format så att det kan läsas maskinellt.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2012.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 29 januari 1990 om formuläret för det i partilagen avsedda förteckningskortet (97/1990). Ett förteckningskort enligt det tidigare fastställda formuläret kan dock användas vid ansökan som lämnas in senast den 31 augusti 2013.

Detta beslut publiceras i Finlands författningssamling.

  Helsingfors den 24 augusti 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Tiusanen

Förteckningskort som åtföljer partiets registreringsansökan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.