476/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 augusti 2012

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i  statsrådets förordning om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 7 §, sådan den lyder i förordning 1221/2007, ett nytt 4 mom. som följer:

7 §
Undantag i fråga om användning av färdskrivare och körtider

4. Undantag från den förordning som nämns i 1 mom. 1 punkten får göras även vid transport av levande fiskar från den 15 april till den 30 juni och från den 15 augusti till den 31 oktober enligt följande:

a) den maximala körtiden per dag förlängs med högst 2 timmar,

b) den genomsnittliga veckokörtiden på 45 timmar förlängs med högst 10 timmar,

c) den sammanlagda körtiden under två på varandra följande veckor förlängs med högst 20 timmar.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.

  Helsingfors den 16 augusti 2012

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Silja Ruokola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.