430/2012

Utfärdad i Helsingfors den 5 juli 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 1 § 24 punkten sådan den lyder i förordning 1131/2011, som följer:

1 §
Finansministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


24) ärenden som gäller Internationella Valutafonden, Världsbanksgruppen, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken, Europeiska stabilitetsmekanismen samt för sin del Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget;Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 juli 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringssekreterare
Jaakko Weuro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.