428/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2012

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997), sådant det lyder i lag 53/2011:

1 §
Tillämpningsområde

När en studerande utnyttjar annan transport än kollektivtrafik för skolresan, ska det stöd för skolresor som enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) utbetalas till honom eller henne beräknas enligt de kalkylerade kostnader som anges i bilagan.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

Genom denna förordning upphävs den av undervisnings- och kulturministeriet utfärdade förordningen om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (346/2011) jämte bilaga.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 14 juni 2012

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Piritta Väinölä

Bilaga

Skolresans längd högst (km) / Kalkylerad kostnad för skolresan i en riktning (euro)

6 2,14
9 2,34
12 2,64
16 2,92
20 3,41
25 3,96
30 4,59
35 5,19
40 5,73
45 6,26
50 6,75
60 7,91
70 9,00
80 10,03
90 10,99
100 11,88

För varje hel färdsträcka om tio kilometer med vilken skolresan i en riktning överskrider 100 kilometer är den kalkylerade kostnaden för skolresan 0,89 euro.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.