421/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om universitetsexamina

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilagan till statsrådets förordning om universitetsexamina (794/2004), sådan den lyder i förordning 967/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 28 juni 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Överdirektör
Anita Lehikoinen

Bilaga

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN,EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

Förkortningar av utbildningsenheternas namn:

AU Aalto-universitetet
BA Bildkonstakademin
HU Helsingfors universitet
HU (SSKH)   Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
JU Jyväskylä universitet
LU Lapplands universitet
SHH Svenska handelshögskolan
SibA Sibelius-Akademin
TeaH Teaterhögskolan
TTU Tammerfors tekniska universitet
TU Tammerfors universitet
UU Uleåborgs universitet
VTU Villmanstrands tekniska universitet
VU Vasa universitet
ÅA Åbo Akademi
ÅU Åbo universitet
ÖFU Östra Finlands universitet
Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
AGRIKULTUR-FORSTVETENSKAPLIGA HU, ÖFU1
Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper Bachelor of Food Sciences
Agronomie- och forstkandidatexamen Bachelor of Science (Agriculture and Forestry)
Magisterexamen i livsmedelsvetenskaper Master of Food Sciences
Agronomie- och forstmagisterexamen Master of Science (Agriculture and Forestry)
Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper Licentiate of Food Science
Agronomie- och forstlicentiatexamen Licentiate of Science (Agriculture and Forestry)
Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper Doctor of Food Sciences
Agronomie- och forstdoktorsexamen Doctor of Sciences (Agriculture and Forestry)
BILDKONST  BA
Kandidatexamen i bildkonst Bachelor of Fine Arts
Magisterexamen i bildkonst Master of Fine Arts
Doktorsexamen i bildkonst Doctor of Fine Arts
DANS TeaH
Kandidatexamen i danskonst Bachelor of Arts (Dance)
Magisterexamen i danskonst Master of Arts (Dance)
Licentiatexamen i danskonst Licentiate of Arts (Dance)
Doktorsexamen i danskonst Doctor of Arts (Dance)

1 endast forstvetenskapliga området

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
EKONOMISKA    AU, JU, SHH, TU, UU, VTU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Ekonomie kandidatexamen Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie magisterexamen Master of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie licentiatexamen Licentiate of Science (Economics and Business Administration)
Ekonomie doktorsexamen Doctor of Science (Economics and Business Administration)
FARMACEUTISKA HU, ÅA,2 ÖFU
Farmaceutexamen Bachelor of Science (Pharmacy)
Provisorsexamen Master of Science (Pharmacy)
Farmacie licentiatexamen Licentiate of Science (Pharmacy)
Farmacie doktorsexamen Doctor of Science (Pharmacy)

2  endast farmaceutexamen

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
GYMNASTIK- OCH IDROTTSVETENSKAPLIGA JU
Kandidatexamen i gymnastik-och idrottsvetenskaper Bachelor of Science (Sport and Health Sciences)
Magisterexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Master of Science (Sport and Health Sciences)
Licentiatexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Licentiate of Philosophy (Sport and Health Sciences)
Doktorsexamen i gymnastik- och idrottsvetenskaper Doctor of Philosophy (Sport and Health Sciences)
HUMANISTISKA   HU, JU, TU, UU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper Bachelor of Arts
Filosofie magisterexamen Master of Arts
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy
HÄLSOVETENSKAPER   JU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i hälsovetenskaper Bachelor of Health Sciences
Magisterexamen i hälsovetenskaper Master of Health Sciences
Licentiatexamen i hälsovetenskaper Licentiate of Health Sciences
Doktorsexamen i hälsovetenskaper Doctor of Health Sciences
JURIDISKA HU, LU, ÅA,3 ÅU, ÖFU
Rättsnotarieexamen Bachelor of Laws
Juris magisterexamen Master of Laws
Magister i internationell ock komparativ rätt Master of International and Comparative Law
Juris licentiatexamen Licentiate of Laws
Juris doktorsexamen Doctor of Laws
KONSTINDUSTRIELLA AU, LU
Konstkandidatexamen Bachelor of Arts (Art and Design)
Konstmagisterexamen Master of Arts (Art and Design)
Konstdoktorsexamen Doctor of Arts (Art and Design)
MEDICINSKA HU, TU, UU, ÅU, ÖFU
Medicine kandidatexamen Bachelor of Medicine
Medicine licentiatexamen Licentiate of Medicine
Medicine doktorsexamen Doctor of Medical Science
MUSIK SibA
Musikkandidatexamen Bachelor of Music
Musikmagisterexamen Master of Music
Musiklicentiatexamen Licentiate of Music
Musikdoktorsexamen Doctor of Music

3  endast rättsnotarieexamen

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
NATURVETENSKAPLIGA HU, JU, TTU,4 TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Kandidatexamen i naturvetenskaper Bachelor of Science
Filosofie magisterexamen Master of Science
Filosofie licentiatexamen Licentiate of Philosophy
Filosofie doktorsexamen Doctor of Philosophy
ODONTOLOGISKA HU, UU, ÅU, ÖFU
Odontologie kandidatexamen Bachelor of Dentistry
Odontologie licentiatexamen Licentiate of Dentistry
Odontologie doktorsexamen Doctor of Dental Science
PEDAGOGISKA   HU,  JU, LU, TU, UU, ÅA, ÅU, ÖFU
Pedagogie kandidatexamen Bachelor of Arts (Education)
Pedagogie magisterexamen Master of Arts (Education)
Pedagogie licentiatexamen  Licentiate of Philosophy (Education)
Pedagogie doktorsexamen Doctor of Philosophy (Education)

4  Inom det naturvetenskapliga området har Tammerfors tekniska universitets utbildningsansvar i läroämnen om vilka särskilt föreskrivs genom förordning av undervisningsministeriet. Namnet på en examen som avläggs vid Tammerfors tekniska universitet följer dock alltid examensbenämningen inom det teknisk-vetenskapliga området.

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
PSYKOLOGISKA HU, JU, TU, ÅA, ÅU, ÖFU
Psykologie kandidatexamen Bachelor of Arts (Psychology)
Psykologie magisterexamen Master of Arts (Psychology)
Filosofie magisterexamen Master of Arts
Psykologie licentiatexamen Licentiate of Arts (Psychology)
Psykologie doktorsexamen Doctor of Philosophy (Psychology)
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA    HU, HU (SSKH),5 JU, LU, TU, VU, ÅA, ÅU, ÖFU
Förvaltningskandidatexamen Bachelor of Administrative Sciences
Politices kandidatexamen Bachelor of Social Sciences
Kandidatexamen i samhällsvetenskaper Bachelor of Social Sciences
Förvaltningsmagisterexamen Master of Administrative Sciences
Politices magisterexamen Master of  Social Sciences
Magisterexamen i samhällsvetenskaper Master of Social Sciences
Förvaltningslicentiatexamen Licentiate of Administrative Sciences
Politices licentiatexamen Licentiate of Social Sciences
Licentiatexamen i samhällsvetenskaper Licentiate of Social Sciences

5  endast kandidatexamen

Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
Förvaltningsdoktorsexamen Doctor of Administrative Sciences
Politices doktorsexamen Doctor of Social Sciences
Doktorsexamen i samhällsvetenskaper Doctor of Social Sciences
TEATER  TeaH, TU
Kandidatexamen i teaterkonst Bachelor of Arts (Theatre and Drama)
Magisterexamen i teaterkonst Master of Arts (Theatre and Drama)
Licentiatexamen i teaterkonst Licentiate of Arts (Theatre and Drama)
Doktorsexamen i teaterkonst Doctor of Arts (Theatre and Drama)
TEKNISK-VETENSKAPLIGA AU, TTU, UU, VTU, VU, ÅA, ÅU
Teknologie kandidatexamen Bachelor of Science (Technology)/(Architecture)
Arkitektexamen Master of Science (Architecture AU, TTU, UU )
Diplomingenjörsexamen Master of Science (Technology)
Landskapsarkitektexamen Master of Science (Landscape Architecture) AU
Teknologie licentiatexamen Licentiate of Science (Technology) / (Architecture)
Teknologie doktorsexamen Doctor of Science (Technology)/(Architecture)
Utbildningsområde och examen Utbildningsansvar
TEOLOGISKA HU,  ÅA , ÖFU
Teologie kandidatexamen Bachelor of Theology
Teologie magisterexamen Master of Theology
Teologie licentiatexamen Licentiate of Theology
Teologie doktorsexamen Doctor of Theology
VETERINÄRMEDICINSKA HU
Veterinärmedicine kandidatexamen Bachelor of Veterinary Medicine
Veterinärmedicine licentiatexamen Licentiate of Veterinary Medicine
Veterinärmedicine doktorsexamen Doctor of Veterinary Medicine
  Filosofie doktorsexamen (Doctor of Philosophy) kan avläggas inom vetenskaplig påbyggnadsutbildning vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Svenska handelshögskolan, Tammerfors tekniska universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.