417/2012

Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till miljöskyddslagen (86/2000) en ny 45 b § som följer:

45 b §
Villkor om koldioxidavskiljning

I ett miljötillstånd för avskiljning av koldioxid ska det meddelas behövliga villkor för iakttagandet av bestämmelserna om koldioxidströmmar i 5 och 6 § i lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012).


Denna lag träder i kraft den 15 juli 2012.

RP 36/2012
MiUB 2/2012
RSv 49/2012  
Europaparlementets och rådet s direktiv 2009/31/EG, EUT L 140, 23.4.2012, s. 114

  Nådendal den 29 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.