401/2012

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2012

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument

Arbets- och näringsministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut om ikraftträdande av vissa av Europeiska gemenskapernas råds direktiv om mätinstrument (302/1994) 1 § 2 punkten, samt

ändrat 2 § 2 mom. och 3 § som följer:

2 §

Säkerhets- och kemikalieverket godkänner ett kontrollorgan som avses i artikel 13 i direktivet.

3 §

Översättningar av de direktiv som nämns i detta beslut kan fås från Säkerhets- och kemikalieverket.


Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2012.

De EG-intyg om inledande kontroller och kalibreringsintyg som avses i 1 § 2 punkten i handels- och industriministeriets beslut (302/1994) förblir giltiga.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/17/EU (32011L0017) EUT nr L 71, 18.3.2011, s. 1

  Helsingfors den 26 juni 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Överinspektör
Veli Viitala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.