398/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 juni 2012

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) en ny 42 §, istället för den 42 § som upphävts genom lag 701/2006, som följer:

42 §
Arbetarskyddssamarbete på finska fartyg

På arbetarskyddssamarbete ombord på fartyg tillämpas i denna lag, med följande undantag:

1) som arbetstagare betraktas alla som hör till fartygspersonalen,

2) redaren svarar för att samarbetet genomförs,

3) på fartyg där fartygspersonalen omfattar minst fem personer ska en arbetarskyddsfullmäktig utses och en arbetarskyddskommission inrättas.

Avtal enligt 23 § får inte ingås i fråga om det som föreskrivs i 1 mom.

Angående fartygskommissionen föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.

RP 140/2011
AjUB 2/2012
RSv 6/2012
Rådets direktiv 2009/13/EG; EUT L 124, 20.5.2009

  Helsingfors den 15 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.