389/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (229/2012):

1 §

Det i New York den 25 maj 2000 upprättade fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi träder i kraft den 1 juli 2012 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 mars 2012 och har ratificerats av republikens president den 11 maj 2012. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 1 juni 2012.

2 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi (229/2012) träder i kraft den 1 juli 2012.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 41/2012)

  Helsingfors den 28 juni 2012

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Lagstiftningsrådet
Arto Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.