387/2012

Utfärdad i Helsingfors den 28 juni 2012

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 3 § 2 och 6 punkten, av dem 3 § 6 punkten sådan den lyder i förordning 92/2012, som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


2) riksdagens svar och skrivelser, om ärendet inte hör till republikens presidents uppgifter eller behörighet,


6) utseende av Finlands nationella kandidater till Europeiska kommissionen, domstolen och tribunalen vid Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbankens direktion, Europeiska revisionsrätten, Regionkommittén, Ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté, förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan, utseende av medlemmarna och suppleanterna i Ekonomiska och finansiella kommittén samt utnämnande av ledamöterna och suppleanterna i rådet för Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM-rådet),Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 28 juni 2012

Vid förhinder för statsministern Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Arno Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.