330/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2012–2018

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § 4 mom. i värnpliktslagen (1438/2007):

1 §

De allmänna begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet åren 2012 – 2018 är den 9 juli 2012, den 7 januari 2013, den 8 juli 2013, den 6 januari 2014, den 7 juli 2014, den 5 januari 2015, den 6 juli 2015, den 4 januari 2016, den 4 juli 2016, den 2 januari 2017, den 3 juli 2017, den 8 januari 2018 och den 9 juli 2018.

2 §

De särskilda begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst vilka valts till försvarsmaktens idrottsutbildning åren 2012 – 2018 är den 1 oktober 2012, den 3 juni 2013, den 30 september 2013, den 2 juni 2014, den 29 september 2014, den 13 april 2015, den 12 oktober 2015, den 18 april 2016, den 17 oktober 2016, den 10 april 2017, den 16 oktober 2017, den 16 april 2018 och den 15 oktober 2018.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2011 – 2016 (898/2010).

De förordnanden till beväringstjänst som getts med stöd av den förordning som ska upphävas förblir i kraft.

  Helsingfors den 20 juni 2012

Försvarsminister
Stefan Wallin

Föredragande
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.