324/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

Statsrådets beslut om sammanslagning av S:t Michels stad och Ristiina och Suomenniemi kommuner

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Ristiina och Suomenniemi kommuner upplöses och går samman med S:t Michels stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya S:t Michels stad hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande S:t Michels stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya S:t Michels stad är en finskspråkig kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunindelningslagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

  Helsingfors den 20 juni 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.