323/2012

Utfärdad i Helsingfors den 20 juni 2012

Statsrådets beslut om sammanslagning av Lojo stad och Nummi-Pusula kommun

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Nummi-Pusula kommun upplöses och går samman med Lojo stad.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Den nya Lojo staden hör i fråga om den statliga regional- och lokalförvaltningen samt i fråga om den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Lojo stad.

Verkningar på språklig indelning

Om den nya Lojo stadens språkliga status från och med året 2013 stadgas skilt för sig.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2013.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Förbud mot ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunindelningslagen får ändring inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

  Helsingfors den 20 juni 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Överinspektör
Suvi Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.