286/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 juni 2012

Lag om ändring av 77 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 77 § 4 mom. som följer:

77 §
Märkning av plastiska explosiva varor

Bestämmelser om export av försvarsmateriel finns i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012).Denna lag träder i kraft den 30 juni 2012.

RP 93/2011
FsUB 3/2012
RSv 29/2012
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG (32009L0043); EUT nr L 146, 10.6.2009, s.1-36

  Helsingfors den 8 juni 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Försvarsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.