266/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 maj 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter vassbuk och strömming på vissa havsområden

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

Trålfiske efter vassbuk och strömming inom ICES delområde 29 på området mellan breddgraderna 59°50′N och 60°30′N och i Finska viken inom ICES delområde 32 innanför baslinjen förbjuds för finskregistrerade fiskefartyg.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012 och är i kraft till den 31 december 2012.

Genom denna förordning upphävs 1 § 2 moment i jord- och skogsbruksministeriets förordning om trålfiske efter vassbuk och strömming på Östersjöns centralbassäng, norra Östersjön och på Finska viken år 2012 (1378/2011).

  Helsingfors den 30 maj 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Ali Lindahl

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.