256/2012

Utfärdad i Helsingfors den 25 maj 2012

Lag om ändring av 1 § i lagen om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1399/2010, som följer:

1 §

För flytande bränslen och för de produkter som avses i 2 a § ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt och koldioxidskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten på motorbensin och dieselolja samt ersättande biobaserade bränslen ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

RP 26/2012
FiUB 8/2011
RSv 30/2012

  Helsingfors den 25 maj 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.