255/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 maj 2012

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten (577/2010) 1 och 4 – 6 § som följer:

1 §

De tjänstemän som sköter chefsuppgifter inom styrning eller övervakning eller utför styrnings- eller övervakningsuppgifter vid Brottspåföljdsmyndighetens slutna fängelser ska bära tjänstedräkt eller skyddskläder vid tjänstgöring, om deras uppgifter förutsätter att de ska kunna identifieras på basis av kläderna. Skyddskläderna inom en anstalt ska vara enhetliga.

Andra tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten än de som avses i 1 mom. får bära väst som anger tjänstemannastatus.

4 §

Följande klädesplagg hör till tjänstedräkten för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten:

1) tjänsterock för damer och herrar,

2) tjänsteväst för damer,

3) tjänstebyxor för damer och herrar,

4) tjänstekjol för damer,

5) långärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

6) kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

7) långärmad polotröja för damer och herrar,

8) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

9) ylletröja för damer och herrar,

10) slips för herrar,

11) rosettsjal för damer,

12) keps.

Följande klädesplagg hör till fältklädseln för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten:

1) fältjacka för damer och herrar,

2) fältoverall för damer och herrar,

3) ytterrock fodrad med löstagbar innerjacka i fleece,

4) fältbyxor för damer och herrar,

5) långärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

6) kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

7) långärmad polotröja för damer och herrar,

8) kortärmad trikåtröja med krage för damer och herrar,

9) ylletröja för damer och herrar,

10) slips för herrar,

11) rosettsjal för damer,

12) utrustningsbälte,

13) keps,

14) mössa.

5 §

Emblemet som ska användas i Brottspåföljdsmyndighetens tjänstedräkter är cirkelformigt och i mitten av emblemet finns två blåvita nycklar i kors avbildade på grå botten. Nycklarna omges av en tunn gul och en tunn ljusblå cirkel. Dessa cirklar omges i sin tur av en bred mörkblå cirkel. På cirkelns övre halva finns skrivet i versaler ordet RIKOSSEURAAMUSLAITOS och på cirkelns nedre halva ordet BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN. Mellan dessa ord på vardera sida finns Brottspåföljdsmyndighetens symbol avbildad.

6 §

I höjd av handleden på vänstra ärmen på tjänsterocken för damer och herrar fästs ett märke av tyg broderat med Brottspåföljdsmyndighetens emblem. Emblemet ska ha en diameter på 4 centimeter.

På vänstra framstycket av tjänstevästen för damer fästs en mörkblå namnbricka av tyg broderad med tjänstemannens tjänstebeteckning och under denna den första bokstaven i förnamnet och hela efternamnet på en och samma rad. På högra framstycket fästs en mörkblå bricka av tyg broderad med namnet på den enhet där tjänstemannen arbetar.

På vardera överärmen på tjänsteskjortan, polotröjan, den kortärmade trikåtröjan med krage, ylletröjan, ytterrocken, innerjackan av fleece, fältjackan och fältoverallen för damer och herrar fästs ett märke av tyg broderad med Brottspåföljdsmyndighetens emblem. Emblemet ska ha en diameter på 6,5 centimeter. På vänstra sidan av framstycket fästs  en nmörkblå namnbricka av tyg broderad med tjänstemannens tjänstebeteckning och under denna den första bokstaven i förnamnet och hela efternamnet på en samma rad. På högra sidan av framstycket fästs en mörkblå bricka av tyg broderad med namnet på den enhet där tjänstemannen arbetar. På bakstycket av ytterrocken, innerjackan av fleece, fältjackan och fältoverallen broderas dessutom texten RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN.

På framsidan av mössan och kepsen broderas texten RISE.

Med tjänsterocken, skyddskläderna, specialkläderna och med sådan annan klädsel som bärs i enlighet med Brottspåföljdsmyndighetens föreskrifter eller fängelsedirektörens beslut eller tillstånd används en fristående namnskylt som godkänts av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Tjänstedräkten och emblemet enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning får användas till och med den 31 december 2014 vid sidan av tjänstedräkten och emblemet enligt denna förordning.

  Helsingfors den 22 maj 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringssekreterare
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.