251/2012

Utfärdat i Åbo den 12 november 2010

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 23 kap. i kyrkoordningen (1055/1993) nya 7–11 § som följer:

23 kap.

Kompletterande bestämmelser

7 §

Ett vapen eller dess emblem fristående utan skölden ska användas enligt heraldiska principer.

8 §

Biskopsmötet och domkapitlen använder sina egna emblem i sina sigill och stämplar.

Kontraktsprostarna använder ett grekiskt kors i sina sigill och stämplar.

Församlingarna och centralregistren kan ha församlingens kyrka eller en del av den, ett kors eller någon annan kyrklig symbol som emblem i sina sigill och stämplar.

9 §

Sigillen och stämplarna är till sin form spetsovaler av två olika storlekar. De används på följande sätt:

1) biskopsmötet och domkapitlen använder sigill och stämplar som begränsas av två cirkelbågar med 34 millimeters radie och 25 millimeters avstånd mellan medelpunkterna,

2) kontraktsprostarna, församlingarna och centralregistren använder sigill och stämplar som begränsas av två cirkelbågar med 25 millimeters radie och 25 millimeters avstånd mellan medelpunkterna.

10 §

Inom de yttre måtten inpassas för sigillets och stämpelns text ett randfält där gotiska bokstavstyper används.

I tvåspråkiga sigill och stämplar löper den finskspråkiga randtexten medsols från sigillets övre spets och fortsätter från nedre spetsen på svenska. I enspråkiga sigill och stämplar börjar texten i sigillets övre spets.

Sigillens och stämplarnas text kan vara på latin i stället för på finska och svenska. I församlingar som helt eller delvis ligger i samernas hembygdsområde kan samiska användas.

11 §

Innan beslut fattas om förstöring av ett sigill eller en stämpel kan ett expertyttrande begäras i ärendet.


Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av 25 kap. i kyrkolagen som kyrkomötet godkände den 12 november 2010.

  Åbo den 12 november 2010

För kyrkomötet


Kari Mäkinenärkebiskop


Katri Kuuskoskikyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.