234/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2012

Finansministeriets förordning om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2011

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (609/2005):

1 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar för skatteår 2011 inleds den 5 december 2012. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till sådan mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 5 december 2012. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 12 december 2012.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2012.

Förordningen tillämpas i fråga om andra skattskyldiga än samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag på förskottsåterbäringar för skatteår 2011.

  Helsingfors den 10 maj 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.