233/2012

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2012

Statsrådets förordning om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 52 § i konsumentsäkerhetslagen (920/2011):

1 §
Högsta tillåtna mängder formaldehyd

I textilprodukter får fri och delvis hydrolyserande formaldehyd förekomma i högst följande mängder.

Produkt Maximimängd mg/kg
Lindor, blöjor, underkläder, textilleksaker, sängkläder och andra textilprodukter som är avsedda för barn under 2 år 30
Underskjortor och underbyxor, gördlar och bysthållare, nattdräkter, strumpor, strumpbyxor, dukar, scarfar, huvudbonader, handskar och andra kläder som vid normalt bruk kommer i direkt kontakt med huden samt sängkläder, dyn- och madrassvar samt textilleksaker avsedda för barn som fyllt 2 år 100
Mellan- och ytterkläder och andra kläder som vid normalt bruk inte kommer i direkt kontakt med huden samt gardiner, ryor, textiltapeter, mattor och möbeltextilier samt andra heminredningstextilier 300

Om det på produkten eller dess försäljningshölje finns en uppmaning till konsumenten att tvätta produkten innan den tas i bruk, gäller maximimängderna enligt 1 mom. på produkter som har tvättats med vatten i enlighet med tvättråden.

2 §
Bestämningsmetod

Mängden formaldehyd bestäms enlig t standarden SFS-EN ISO 14184-1:2012 eller på något annat tillförlitligt sätt.

3 §
Påföljder

Bestämmelser om påföljderna för brott mot denna förordning finns i konsumentsäkerhetslagen (920/2011).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

Genom denna förordning upphävs förordningen om de högsta tillåtna mängderna formaldehyd i vissa textilprodukter (210/1988).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 10 maj 2012

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Handelsråd
Ilkka Cantell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.