209/2012

Givet i Helsingfors den 8 maj 2012

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 23 december 2011 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1551/2011) en ny 7 a §, som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 6 och 7 § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för år 2011 enligt den förhandsifyllda anteckningen är den 8 maj 2012 lämna in sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration senast den 10 maj 2012.


Detta beslut träder i kraft den 8 maj 2012.

  Helsingfors den 8 maj 2012

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Ledande jurist
Matti Merisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.