203/2012

Utfärdad i Helsingfors den 3 maj 2012

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om räddningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om räddningsväsendet (407/2011) en ny 16 punkt som följer:

1 §
Skyldighet att göra upp räddningsplaner för byggnader och andra objekt

16) områden för torvproduktion.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012. En räddningsplan ska ha gjorts upp senast den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 3 maj 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.