137/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 mars 2012

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för VM i ishockey 2012

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av VM i ishockey 2012 präglas ett jubileumsmynt med valören 5 euro.

2 §

Jubileumsmyntets mittparti är av kopparnickel av vars vikt 75 procent är koppar och 25 procent nickel. Ringen som omger mittpartiet är av aluminiumbrons av vars vikt 92 procent är koppar, 6 procent aluminium och 2 procent nickel. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 27,25 ± 0,05 millimeter och dess vikt 9,8 ± 0,27 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial N och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida till höger avbildas en ishockeypuck och efter den, från höger till vänster, strålformade linjer som föreställer rörelse samt en vågrät linje som förställer horisonten. Texten HELSINKI MM/VM STOCKHOLM 2012 löper i cirkelform längs myntets kant.

På myntets valörsida avbildas gestalten av en ishockeyspelare som håller en ishockeyklubba. Texten SUOMI FINLAND löper längs myntets kant på vardera sidan om gestalten. Valörbeteckningen 5 EURO är placerad mitt på myntets nedre kant.

6 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 21 mars 2012.

  Helsingfors den 15 mars 2012

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.