117/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) bilaga IV, sådan den lyder i förordning 1093/2011, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2012.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

  Helsingfors den 1 mars 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga IV

Följande ämnen:

1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol (JWH-018)

1-butyl-3-(1-naftoyl)indol (JWH-073)

1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol (JWH-081)

1-(3-klorfenyl)piperazin (mCPP)

1-(8-brombenso (1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yl)-2-aminopropan (Bromo Dragonfly)

Desoxipipradol (2-(difenylmetyl)piperidin; 2-DPMP)

Metylendioxipyrovaleron (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on, MDPV);

Metylon (3,4-metylendioximetkatinon)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och

isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt

salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.