116/2012

Utfärdad i Helsingfors den 1 mars 2012

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1061/2003) 7 §, som följer:

7 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet (262/2003).

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2012.

  Helsingfors den 1 mars 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Konsultativ tjänsteman
Marit Ilveskero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.